gewoon goed
persoonlijk


HRM

Wanneer uw bedrijf groeit maar u nog geen HRM professional in dienst wil nemen kan Gewoon Lien u ontlasten door te helpen HRM in de lijn te beleggen. Uw managers of teamleiders worden hierbij begeleid en kunnen vervolgens in de toekomst beter inspelen op ziekteverzuim, efficiënt evaluatiegesprekken met medewerkers voeren en op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van HRM.
Heeft u behoefte aan enkele uren per maand ondersteuning op het gebied van HRM (van operationeel tot tactisch), of dat nu een re-integratie traject, ondersteuning bij het opstellen van HRM beleid, een lastige ontslagzaak of het tijdelijk managen van een HRM project is; Gewoon Lien biedt abonnementsvormen waardoor het voor u gemakkelijk is op die momenten waar dat nodig is gebruik te maken van een professional.

Kortom, laat u ontzorgen door Gewoon Lien zodat u bezig kunt blijven met uw ondernem


Profielschetsen/drijfverenanalyses/capaciteitenanalyse


De capaciteitentest is er op gericht inzicht te bieden in jouw sterke- en jouw ontwikkelkanten en helpt jou bij jouw zoektocht naar de best passende job.
Ben je op je plaats in een abstracte omgeving of kun jij beter creatief aan het werk gaan? Hoe staat het ervoor met je praktisch inzicht en hoeveel moeite kost het jou om een tekst te begrijpen?

De MyDrives-analyse geeft inzicht in waarom de dingen gedaan worden op de manier zoals ze gedaan worden. Daarnaast geeft de analyse inzicht in de voorkeursrollen, de knelpunten en mogelijke weerstand en het stressprofiel van iemand.
Wanneer u uw eigen drijfveren kent, zorgt dat uw energiebalans optimaal is, uw valkuilen begrijpt en deze kan voorkomen,  kunt u uw talenten optimaal benutten en haalt u het beste uit uzelf en uit anderen.


Teambuilding

Zoveel mensen, zoveel wensen. Er wordt geen gebruiksaanwijzing meegeleverd en soms levert dit spanningen op of een vermindering van productiviteit. Is dat dan zo moeilijk om samen te werken? Nee, helemaal niet als je een paar basiszaken leert.

Advisering

Frisse wind, vreemde ogen dwingen.
Het is soms eenzaam aan de top en en ik ben nog geen manager of directeur tegen gekomen die zelf alle wijsheid in pacht had ondanks de vele kwaliteiten die ervoor gezorgd hebben dat het bedrijf staat waar het staat.
Ik kijk samen met je naar je organisatie en ben je klankbord, je geweten en je geleide bij de weg die jij wilt volgen om succesvol te blijven of te worden.

Coaching (zowel individueel als teams)

Individueel; er zijn ontzettend veel training bureaus, coaches en mediators. Vind daar dan maar eens de juiste persoon tussen. Randvoorwaarde is dat er vertrouwen is, van beide kanten.
Ik coach vanuit sterktes en talenten, leg de focus op (verborgen) talenten en succes en we bouwen van daaruit een brug over eventuele valkuilen of onzekerheden.
Luisteren, spiegelen, feedback en inzicht geven maar vooral op weg helpen naar de juiste route. Vindt u het prettiger om thuis te blijven of is het noodzakelijk vanwege de voorschriften van het RIVM, ook dan kunt u bij mij terecht voor een telefonische afspraak of online coaching. We maken kennis op een manier die voor u prettig is.

Mindfullness; laat los en ga verder..
Het klinkt zo simpel maar voor velen zo lastig.
Toch is het belangrijk om bewust te zijn, om los te laten, te accepteren en in vertrouwen verder te kunnen.
Mindfullness is feitelijk ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen'.
Gewoon Lien begeleidt hierbij op een praktische manier zonder poespas.

Stressmanagement; door stress counseling kunnen we u helpen om uw optimale stressniveau te ontdekken. Om te voorkomen dat u "overloopt". Dat doen we samen. We kijken daarbij naar een reële en objectieve werk - en levensdruk, de eventuele irreële denkpatronen, vitaliteit en bezieling. We kijken naar dagelijkse (werk) stress, impactvolle en sluimerende omstandigheden, trauma's, stressverhogende gedachten en uiteraard naar persoonlijkheid. Aan de andere kant kijken we ook naar de geestelijke en lichamelijke veerkracht, aanwezige sociale support, de manier van denken en zingeving, voeding, beweging en ontspanning.
Wanneer u veerkrachtig bent voelt u zich ontspannen en in balans en kunt u eventuele stressmomenten beter aan.

Rationeel Emotieve Therapie; het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus).
De kern van de RET komt erop neer dat "niet de aanleiding de oorzaak is van de consequentie", maar  de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt.
Bij deze vorm van coaching gaat het erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid.

Teams; de samenwerking bevorderen in teams door verbinding te zoeken tussen de diverse persoonlijkheden. Elk team bestaat uit mensen met hun eigen specifieke wensen, talenten, kenmerken en valkuilen. Hoe mooi is het als de krachten gebundeld worden in plaats van de strijd met elkaar aan te gaan. 

 Beoordelingssystematiek
Zorgen voor een gezonde werkrelatie, betere prestaties en een goede documentatie van de gesprekken met je medewerkers? Dan is PB online het systeem bij uitstek. Ik help u bij het inrichten en het trainen van de gebruikers van het systeem. http://www.pb-online.pro/gewoon_lien

Neem voor mogelijkheden contact met me op.


 


foto van Gerd Altmann