gewoon goed
persoonlijk


Vrijheid van meningsuiting of toch niet?

Er gaat geen dag voorbij zonder uitingen op social media. De afgelopen weken waren de verkiezingen en het corona beleid een hot item. Op zich geen probleem zou je denken, immers er is toch vrijheid van meningsuiting?

Maar wat als een negatieve uiting te herleiden is naar een werkgever en dit bijvoorbeeld reputatieschade berokkent? Wat kun en mag je als werkgever m.b.t. social media activiteiten van werknemers?


In de rechtspraak is aangenomen dat er sprake is van reputatieschade als derden klagen bij jouw bedrijf over uitingen van één of meerdere medewerkers van jouw bedrijf.

Uiteraard kun je dit niet verbieden, maar je kunt het wel in banen leiden.

Het is aan te raden een social media beleid op te stellen waarin je bepaalt wat de gedragscode is voor medewerkers in jouw organisatie. Maak duidelijk wat de sancties zijn bij overtreding van de bedrijfsregels. Heb je geen sanctiebeleid, leg dan de sancties vast in het social media beleid. Overigens geldt dit ook voor een post in de privésfeer wanneer deze te herleiden is naar jou als werkgever.

Het gerechtvaardigd belang van dit social media beleid en controle hiervan moet duidelijk omschreven worden met het oog op de AVG. De werknemer heeft immers ook recht op privacy en vrijheid van meningsuiting. Het zal duidelijk zijn dat deze tegenstrijdige belangen zich kunnen bijten en daarmee een lastige kwestie is. Toch adviseer ik om het in het HR beleid mee te nemen in het kader van verwachtingenmanagement.

Ben je er dan met het opstellen van een social media beleid en een sanctiebeleid? Nee, het is uiteraard van belang dat je het beleid consequent toepast. Doe je dit niet dan kan dit uiteindelijk weer tegen je werken.

 

Wil je meer weten over HR beleid, leiderschap of samenwerking?