gewoon goed
persoonlijkWat betekent voor jou vrijheid in je functie?

Die vraag stelde ik onlangs aan een medewerker nadat deze door zijn leidinggevende naar mij werd doorverwezen.

Wat speelde er?

De medewerker in kwestie zou de afspraken niet nakomen en er een potje van maken. Maakte voortdurend aanspraak op zogenaamde rechten zoals zorgverlof en thuiswerken vanwege corona en was in de ogen van de leidinggevende niet collegiaal. Immers de collega’s hadden er last van omdat de productiviteit achteruit ging in zijn optiek.

Tijdens een eerder gesprek tussen leidinggevende en medewerker had de medewerker de leidinggevende verweten totaal geen vrijheid te hebben en steeds minder gemotiveerd te zijn door de stijl van leidinggeven. Medewerker voelde zich gecontroleerd, opgejaagd en had het gevoel niet vertrouwd te worden. Leidinggevende had het gevoel niet gerespecteerd te worden en de grip te verliezen.

Hoe werd het opgelost?

Door met beiden een gesprek te voeren en te achterhalen wat de wens en de angst was werd snel inzichtelijk dat er geen duidelijke afspraken waren gemaakt met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden en de normen en waarden binnen het team niet duidelijk waren. Het HR beleid was statisch en er was onvoldoende nagedacht over “dreigend verzuim”. Aandacht, flexibiliteit en de “waarom” vraag kwamen vervolgens aan de orde waarna er duidelijke afspraken werden gemaakt over “hoe en wat”.

Mijn advies

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen; strategie en procedures zijn belangrijk. Maar nog belangrijker zijn de mensen in je organisatie. Zorg dat je in verbinding blijft met je mensen en bespreek met elkaar de wederzijdse verwachtingen. Heel soms past dat niet langer en volgt er een afscheid. In beide gevallen wordt uiteindelijk zowel de organisatie als de mens daar gelukkiger van.

Meer weten over HR beleid, leiderschap of samenwerking?