gewoon goed
persoonlijk

23 juni 2019
De onderlip trilde en het was duidelijk dat hier geen goed gesprek gevoerd was. Sterker nog, de relatie was slechter dan ooit tevoren.

Wanneer je iemand wil aanspreken op iets dan is het belangrijk dat de ander ervoor open staat en jou vertrouwt. Is dit namelijk niet het geval dan loop je het risico dat je je doel niet gaat bereiken. 

In dit specifieke geval had de manager een functioneringsgesprek gevoerd vanuit zijn rol en zeker met de intentie om de medewerker beter te laten functioneren in de toekomst. 

Het resultaat was echter dat de medewerker gefrustreerd, opstandig en verdrietig uit het gesprek kwam.

Bij de gesprekken die later samen gevoerd werden, kwam aan het licht dat de medewerker nooit eerder was terug gekoppeld wat zij in de ogen van de manager niet goed deed. Bovendien bleek dat de verwachtingen vooraf niet voldoende waren afgestemd. 

De medewerker kwam vol vertrouwen naar het functioneringsgesprek, immers ze was altijd op tijd, nooit ziek en dus een goede medewerker. De manager daarentegen wilde het vooral hebben over de productiviteit, flexibiliteit en klantgerichtheid. Punten waar zij beduidend minder aan de verwachtingen voldeed volgens de manager. 

Op mijn vraag of er duidelijke doelstellingen waren afgesproken, of er een duidelijke uitleg was geweest wat men onder klantgerichtheid verstaat en of beiden hetzelfde verstaan onder flexibiliteit was de conclusie dat dit niet het geval was.

Het heeft dus geen zin om iemand aan te spreken op gedrag als van tevoren niet de kaders duidelijk zijn. 

Aan de andere kant had dit gesprek niet zo rampzalig hoeven verlopen als de medewerker in staat was geweest de manager te spiegelen in zijn verantwoordelijkheden en wat het gesprek met haar gedaan had. In dit geval klapte de medewerker echter dicht omdat zij niet in staat was om op een constructieve wijze kenbaar te maken wat haar gevoel was en wat ze nodig had van hem om van hieruit verder te gaan. 

Training in het geven en ontvangen van feedback is één van de diensten van Gewoon Lien.