gewoon goed

gewoon goed
MyDrives voor Team efficiency

De MyDrives workshop inclusief analyse per persoon, geeft inzicht in waarom mensen de dingen doen en hoe ze dit doen. Daarnaast geeft de analyse inzicht in de voorkeursrollen, de knelpunten en hoe iemand reageert onder grote druk of stress.

Wanneer dit in teamverband gemeten wordt, biedt dit mogelijkheden om op een adequate manier aan de slag te gaan met de diverse talenten en valkuilen, begrip en verbinding creëren waardoor het team elkaar beter begrijpt, hechter wordt en tot betere resultaten in staat is.
MyHabits voor het doorbreken en ombuigen van (ongewenst) gedrag en cultuur

Omdat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden!

 

MyHabits is bij uitstek het middel om vastgeroeste gedragspatronen te doorbreken en daarnaast iemands arsenaal aan handelingsmogelijkheden uit te breiden. Met andere woorden; nieuw gedrag ontdekken. Door flexibel gedrag worden we in een steeds sneller veranderende wereld steeds effectiever.

Dit traject behelst een nulmeting, een workshop als inleiding, coaching gedurende 10-12 weken en een afsluitende workshop met een rapport.


MyMatch voor werving & selectie

Gebaseerd op MyDrives zijn er 21 gedragstypen vast te stellen.

MyMatch wordt door de werkgever ingevuld om inzicht te krijgen in welk type het best past bij een bepaalde functie.

De kandidaten die geselecteerd zijn kunnen a.d.h.v. hun profiel naast het profiel van de vacature worden gelegd.

Komen de hoogste scores daarvan overeen met de kleuren van het gedragstype? Dan sluiten de drijfveren en de intrinsieke motivatie van de sollicitant aan op de vacature. Dat is geen volledige garantie voor succes, maar wél een absolute voorwaarde voor succes, ook op de lange termijn.