gewoon goed

gewoon goed

Rationeel Emotieve Therapie

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus).

De kern van de RET komt erop neer dat "niet de aanleiding de oorzaak is van de consequentie", maar  de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt.

Bij deze vorm van coaching gaat het erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid.


*foto van LoggaWiggler